La Scapigliata, by Leonardo Da Vinci

Hokjes

Leonardo da Vinci was onder andere architect, uitvinder, filosoof, natuur- en scheikundige, beeldhouwer, schrijver, schilder en componist. Maar tegenwoordig word je op het hart gedrukt om toch maar zo veel mogelijk te focussen op één enkel iets. Wees een specialist. Kies voor één richting. Richt je op één sector, doelgroep of expertise. Pas in een hokje.

Dat heb ik nooit gekund. Ik studeerde voor vertaler-tolk, haalde een bul in Arabisch en Vrouwenstudies, haalde mijn P in Rechten en ik kan niet stoppen met het uitzoeken van MOOCs. Als je mij vraagt wat ik doe met mijn eigen bedrijf, dan krijg je een waaier van activiteiten, opdrachten en opdrachtgevers. Drie verschillende opdrachtgevers en een eigen project on-the-side is mij niet ongewoon. Want van al die verschillende dingen krijg ik juist energie en leer ik veel. Bovendien ben ik multi-inzetbaar en breng ik een enorme berg aan ervaring en een groot netwerk mee.

Wat doe ik dan allemaal? Leidinggeven, adviseren, lesgeven en schrijven. Valt nog best mee toch?

Leidinggeven

Leidinggeven heb ik altijd al leuk gevonden en ik doe het dan ook al 15 jaar. Ik geef leiding aan mensen in projecten als programmamanager of projectleider of ik geef leiding “in de lijn” als directeur, afdelingshoofd of coördinator. Ik vervang vaak leidinggevenden die er even tussenuit zijn of ik ben de tijdelijke leidinggevende als er nog wordt gezocht naar een permanente oplossing. Het voordeel is dat ik snel inzetbaar ben voor korte periodes (bijvoorbeeld gedurende het wervingsproces voor een nieuwe leidinggevende dat al snel 3 maanden kan duren) maar flexibel genoeg ben om langer te blijven als dat nodig is. Ik ben snel ingewerkt en kan heel goed naar mensen luisteren. Ik help teams woelige tijden door te komen en ik hou rust in de tent zodat het werk door kan gaan en mensen gemotiveerd blijven.

Adviseren

Het advieswerk dat ik doe richt zich op twee heel verschillende onderwerpen: organisatieontwikkeling en het Midden-Oosten. Zo help ik met reorganisaties en sta ik leidinggevenden met raad en daad bij op strategisch en leidinggevend gebied. Ik ben de frisse blik van buiten en degene die ook de andere kant kan benoemen. Mij moet je hebben als er een proces vastloopt of een afdeling anders georganiseerd moet worden en mensen binnen (en buiten) de organisatie daarin meegenomen moeten worden.

Vanuit het Grote Midden Oosten Platform adviseer ik over het Midden-Oosten. Wil je weten met welke onderwijsinstellingen in Libanon of Libië je het beste samen kan werken? Of wil je advies over het opzetten van een project in het Midden-Oosten? Dan kan je mijn expertise inhuren via het Grote Midden Oosten Platform.

Lesgeven

Met heel veel plezier geef ik ondernemerschapsvaardigheden aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten. Het opzetten van je eigen bedrijf is geen sinecure en in mijn lessen leg ik daar de basis voor. We zijn al met 1 miljoen zelfstandigen in Nederland en het arbeidsrecht is niet voor ons geschreven maar voor mensen in loondienst, dus we moeten het vooral met elkaar zien te rooien. Ik heb heel veel gehad aan het advies van zelfstandige collega’s toen ik 8 jaar geleden voor mijzelf begon. Dus die kennis geef ik graag door.

Ook geef ik cursussen over het Midden-Oosten, vooral aan mensen die durven toe te geven dat ze niet zo veel weten over de regio die aan Europa grenst en nieuwsgierig zijn naar meer dan de berichten die je op het Journaal ziet.

Schrijven

Schrijven doe ik al sinds mijn jeugd; verhalen, gedichten, toneelstukken. De afgelopen jaren heb ik vooral beleidsstukken, rapporten en onderzoeken geschreven. En dat doe ik nog steeds met veel plezier. Leesbaarheid, duidelijkheid en ongekunsteld is mijn devies.

Ik schrijf ook artikelen voor het Grote Midden Oosten Platform, over de afvalcrisis in Libanon bijvoorbeeld, of over een interview met een Arabische letterontwerpster.

En nu waag ik mij ook aan een boek, over ambtenaren die de stap zetten naar een eigen zaak. Samen met Geert-Jan Procee interview ik mensen die deze stap hebben gezet en we onderzoeken wat hen drijft. In het boek geven we advies en hopen we ambtenaren die dromen van een eigen bedrijf te inspireren hun droom te volgen.

De rode draad

In een wereld waar steeds meer gespecialiseerd wordt, zijn mensen nodig die verbanden leggen tussen al die specialismen en die multidisciplinair kunnen werken. Door het combineren van verschillende velden of sectoren, ontstaan immers nieuwe ideeën en innovatieve oplossingen.

En is er dan ten minste één rode draad in alles wat ik doe?  Misschien is dat het proberen te stillen van mijn onstilbare nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid naar al die verschillende disciplines, al die verschillende sectoren en vooral al die verschillende mensen. En ach, dat ik daardoor niet in één hokje pas, dat neem ik dan maar op de koop toe.

 

About vanadmin