Leuker kunnen we het niet maken

Zo, website aangepast, boekhoudprogramma aangepast, klanten geïnformeerd. Ik heb eindelijk als zelfstandige een ander btw-nummer dan mijn BSN. Het voelde altijd al vreemd om mijn Burgerservicenummer, met een B en twee extra getallen erachter, zakelijk te moeten gebruiken. 

Het BSN is een uniek nummer dat ik kreeg toen ik 15 was en ik ging werken en loonbelasting ging betalen (en die ik nu eindelijk uit mijn hoofd ken). Toen heette het nog sofinummer (afkorting van sociaalfiscaalnummer). Het sofinummer werd 35 jaar geleden ingevoerd en was de opvolger van het fiscaal nummer. Het sofinummer werd in 2014 verandert in het Burgerservicenummer en dat kreeg iedere ingezetene van Nederland (het sofinummer viel onder het ministerie van Financiën, het BSN valt onder Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). En al die nummers werden weer ingevoerd omdat de loonbelasting werd geautomatiseerd. In het kader van “niet leuker, wel makkelijker”.

In juli 2018 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens eindelijk vastgesteld de Belastingdienst geen wettelijke basis heeft om het BSN te gebruiken in het btw-identificatienummer van zelfstandigen met een eenmanszaak en het gebruik van het BSN werd als privacy-schending gekwalificeerd. De Belastingdienst moest de geconstateerde overtredingen zo snel mogelijk beëindigen. En dat deed ze en daarom heeft mijn eenmenszaak vanaf 2020 een nieuw btw-identificatienummer, te weten NL001725743B26.